سه شنبه , تیر ۱۴ ۱۴۰۱
صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی قانون افزایش بهره وری کشاورزی

نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی قانون افزایش بهره وری کشاورزی

دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی قانون افزایش بهره وری کشاورزی

احتراماً به استحضار مي رساند نظر به اينكه به موجب برگ تشخيص / راي كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري

از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ اراضي متعلق به اينجانب به مساحت ………….مترمربع واقع در…………… ملي اعلام شده است.

در حاليكه محل مذكور قبل از تصويب قانون فوق سابقه كشت و بهره برداري داشته و مشمول عنوان مرتع يا جنگل نبوده

و با توجه به اينكه تا كنون اين اعتراض در هيچ يك از مراجع ذيصلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده و مهلت يك ساله براي اعتراض

به هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون مذكور نيز سپري شده است.

لذارسيدگي و صدور حكم بر غيرملي بودن اراضي فوق الذكرمورد استدعاست.

با تشكر
و
تجديد احترام

بیشتر بخوانید:وکیل در اندیشه