سه شنبه , تیر ۱۴ ۱۴۰۱
صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / نمونه قرارداد كار موقت/نمونه قرارداد كار درصدي

نمونه قرارداد كار موقت/نمونه قرارداد كار درصدي

نمونه قرارداد كار موقت

شماره: ………………….. تاریخ نمونه: ……………….. …
قرارداد کار موقت

مطابق با مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین شرکت ……………….. …. ( اقدامات مشترک ویژه) که در این قرارداد به طور خلاصه او را “کارفرما” و آقای / خانم …………………… …. .. کودک ……… ………………… با شماره شناسایی ………….. . ……….. …. صادر شده توسط ………………………….. … ساکن ……. ……………………………….. ……….. ……………………………….. ……….. ……………………………….. …………
از این پس “کارگر” نامیده می شود
توجه: این قرارداد برای کار موقت مطابق بند (و) ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تهیه شده است.
۱- مدت قرارداد: مدت زمان این قرارداد ………………….. ماه است که از ……. .. شروع می شود … ……….. و تاریخ پایان آن ………………….. است و محل کار در دفتر ثبت شرکت در آدرس ………………………..
توجه: ۱/۳ ماه از شروع مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در طول و در پایان دوره ذکر شده ، اگر خدمات کارگر فوق توسط کارفرما تأیید نشود ، این قرارداد در سال فسخ می شود مطابق با مفاد قانون کار
۲- هدف قرارداد: انجام خدمات در بخش ………………….. شرکت و آقای / خانم … . …….. موظف است وظایفی را که طبق مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به آن محول شده است انجام دهد.
۳- ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کاری در هفته است و در صورت اضافه کار مطابق مقررات قانون کار جبران اضافه کار به کارگر پرداخت می شود.
۴- حق تحقیق:
۴-۱) حقوق ماهانه: ………………………… ریال
۴-۲) هزینه های جذب ماهیانه: ………………….. ریال
۴-۳) غذا و محل اقامت: ………………….. ریال
۴-۴) حمایت خانواده: …………………. ریال
۵-۴) مزایای دیگر: ……………………………. ریال
تبصره: مالیات حقوق ، مزایا و نگهداری های حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسورات قانونی به طور ماهانه توسط کارفرما به کارمند فوق الذکر پرداخت می شود.
۵- خانم / آقای …………………….. در طول مدتی که در این شرکت کار می کنند ، حق استفاده از روزهای تعطیلات رسمی را دارند و مرخصی استحقاقی سالانه مطابق با مقررات قانونی آنها شغلی خواهند داشت.
۶- این قرارداد پس از پایان خدمت توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است اما در حین اجرای آن ممکن است با توافق طرفین و پرداخت حقوق این قرارداد فسخ شود. سالانه معادل یک ماه ، آخرین حقوق و مزایای دریافتی برای هر سال خدمت ، به شرطی که تصمیم یک ماه قبل به طرف دیگر ابلاغ شود. در صورت انقضا مدت قرارداد ، شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را برابر با یک ماه آخرین حقوق دریافتی برای هر سال پرداخت کند.
۷- با دریافت مبالغ ذکر شده ، خانم / آقای ………………….. از هرگونه ادعای دیگر در مورد دریافت خسارات فسخ چشم پوشی می کند.
۸- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ابتدا با سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف ذکر شده در قانون کار حل و فصل خواهد شد.
۹٫ سایر مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده اند باید با قوانین کار و سایر قوانین و مقررات مربوط مطابقت داشته باشند.
این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ ……………………. تهیه شده و به امضای طرفین رسیده است.
امضای کارفرما امضای کارگر

نمونه قرارداد کار درصدی

قرارداد استخدام درصدی: سود کارفرما در سود کارگر!
قرارداد کار درصدی چگونه است؟
قرارداد کار درصدی یا کمیسیون قراردادهای مشمول قانون کار است. زیرا در این قرارداد کارفرما نماینده ای را درگیر می کند که به دستور وی و تحت نظارت وی فعالیت مورد نظر کارفرما را انجام می دهد و برای آن حقوق می گیرد. بنابراین ، قرارداد کار درصدی ذاتاً یک قرارداد کار است. در قرارداد استخدام درصدی ، کارگر – نماینده یا شخصی که استخدام شده است – علاوه بر دریافت حقوق اجباری طبق مقررات قانون کار ، درصدی از درآمد کارفرمای حاصل از تلاش وی را دریافت می کند. این نسبت دریافت شده “کمیسیون” نامیده می شود که به معنی “درصد” است.

استفاده از قرارداد کار مزایای مهمی دارد!
اختصاص بخشی از سود حاصل از فعالیت کارگر به آن ، کارگر را ترغیب می کند تا فعالیتی پربارتر و سودآورتر باشد. از طرف دیگر ، قرارداد کار درصد تقابل کارفرما و کارگر را کاهش می دهد. زیرا این دو مزیت یک تجارت را در اختیار دارد. بعلاوه ، اگر درصد بیشتری کارگر وجود داشته باشد ، رقابت برای کارآیی و سود منجر به افزایش فعالیت و تداوم آنها خواهد شد.

قرارداد کار برای کارفرما یک مزیت اقتصادی نیز دارد: کارفرما با توجه به فعالیت کارگر ، با پرداخت حداقل حقوق مورد نیاز مقررات کار ، بقیه حقوق را به صورت متغیر پرداخت می کند. با این کتابچه راهنما ، کارفرما می تواند علاوه بر پرداخت حقوقی که از آن رضایت بیشتری دارد ، فعالیت بیشتری در بازار یا موقعیت های اقتصادی قرارداد بپردازد و نتیجه دقیق تری از وضعیت موجود بدست آورد.

شرایط قرارداد کار حرفه ای چیست؟
در قرارداد استخدام درصدی ، موارد زیر باید با جزئیات در نظر گرفته شود:

طرفین و هدف قرارداد:
در قرارداد استخدام درصدی ، طرفین باید مطابق مقررات قانونی به توافق برسند زیرا قرارداد کار درصدی کاملاً قرارداد خصوصی نیست. همچنین موضوع فعالیت نماینده در هر زمینه باید دقیقاً توضیح داده شود.

مدت زمان قرارداد ، زمان کار و حقوق عملیاتی:
مدت قرارداد ، طول دوره آزمایشی ، ساعات کار ، حقوق و مزایای نماینده مطابق قانون و الزامات قرارداد و درصد حاصل از فعالیت وی در قرارداد کار باید به شرح زیر باشد: درصدی

محدوده فعالیت:
دامنه فعالیت نماینده از نظر موقعیت مکانی یا اهداف تجاری باید مشخص و تعیین شود.

محدودیت های قانونی برای نماینده:
از آنجا که نماینده فعالیت خود را از طرف کارفرما انجام می دهد ، باید ملاکی برای پذیرش تعهدات به نام و عنوان کارفرما ، به ویژه در قرارداد استخدام درصدی وجود داشته باشد.

دستورالعمل های کارفرما و آموزش های لازم:
بسته به فعالیت نماینده به نفع کارفرما ، دستورالعمل های دقیق در مورد چگونگی تهیه و ارجاع فعالیت وی در قرارداد کار به صورت درصد. نماینده باید آموزش ها و مشاوره های لازم را از کارفرما دریافت و اعمال کند و متعهد شود که مطابق قرارداد با این دستورالعمل ها و آموزش ها مطابقت داشته باشد.

نظارت بر فعالیت عملیاتی:
کارفرما برای دستیابی به عملکرد مطلوب باید مکانیزمی برای نظارت بر نحوه کارکنان خود داشته باشد.

تخصیص هزینه:
هزینه های لازم برای ایفای تعهدات نماینده و تأمین ابزارهای لازم برای فعالیت و هزینه های وی از جمله عناصر لازم برای حمایت از حقوق طرفین در قرارداد کار است.

از منافع مادی و معنوی کارفرما محافظت کنید:
تعهدات نماینده در رابطه با اطلاعات ، روش ها و تجهیزات ارائه شده توسط کارفرما باید در قرارداد لحاظ شود.

ضمانت های اجرایی:
ضمانت نقض قرارداد مطابق مقررات اجباری قانون کار ، باید در قرارداد کار درصدی مشخص شود تا از نقض حقوق طرفین جلوگیری شود.

قرارداد درصد Lamingo: یک قرارداد جهانی برای کارفرمایان!
تیم حقوقی لامینگو با در نظر گرفتن آنچه از نظر قانونی و تجاری در قرارداد استخدام درصدی لازم است ، قرارداد استخدام درصدی خود را برای متقاضیان کار یا کارگران درصد / دستمزد تنظیم کرده است.

با توجه به مزایای ذکر شده در مقدمه این مقاله ، کارفرمایانی که مایل به استخدام درصد کارگران و نمایندگان هستند ، می توانند جایگزین این کارگران شوند